Tuesday, November 6, 2007

Sidai kain dan buku


Rezeki pada hari ini, mendapat cek bayaran pelengkap kepada projek konsultansi yang telah saya dan kumpulan saya lengkapkan untuk Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengenai Penyidaian kain di rumah pangsa. Isu ini pernah diketengahkan oleh Tun Dr. Mahathir semasa pemerintahan beliau.

Sepanjang kajian ini dilaksanakan, saya mendapati amat kurang (malah tiada langsung) buku atau rujukan yang boleh dirujuk. Tiada langsung panduan, misalnya untuk membantu para penduduk rumah pangsa menyidai kain.

Walaupun mungkin pada sesetengah orang memikirkan isu ini isu remeh, tetapi apabila diselidiki, saya dapati isu penyidaian kain adalah merupakan salah satu punca permasalahan masyarakat. Ia sedikit-sebanyak menyumbang kepada permasalahan rumah tangga dan para remaja. Bayangkanlah rumah pangsa yang keluasannya seberapa sangat, berbanding dengan jumlah orang yang mendudukinya yang agak ramai dan menyesakkan. Apatah lagi untuk menyidai kain. Ruang yang diperuntukkan tidaklah begitu luas, dan tidak strategik malah menyesakkan kawasan yang sepatutnya digunakan untuk dapur dan membasuh.

Ia mungkin satu isu peringkat nasional apabila dikaitkan dengan keindahan sesebuah bandar yang tercemar disebabkan oleh penyidaian kain di tempat yang tidak sesuai seperti tingkap, tetapi saya pula melihat isu ini adalah isu kemasyarakatan yang perlu diambil peduli oleh setiap pihak yang bertanggungjawab seperti Arkitek dan majlis-majlis perbandaran.

Salah-satu cadangan saya di dalam laporan yang telah dihantar kepada kementerian ialah menerbitkan risalah dan panduan menguruskan pembasuhan dan penyidaian kain. Malah saya juga telah mencadangkan supaya program pendidikan dilaksanakan secara komprehensif, untuk mendidik para suri rumah dan juga penduduk rumah pangsa merancang dan menguruskan aktiviti pembasuhan dan penyidaian kain.

1 comment:

Anonymous said...

i thought the idea of living in flats or apartments are for the doby shops to earns money...so as to the proposal that u've made to the govt, apa ye kirin? nak tau jugak...