Friday, April 2, 2010

Nombor Sempurna

Salah-satu fakta matematik yang menarik dari buku TMWLON ini ialah 'sejarah nombor-nombor' seperti nombor sempurna (perfect number), nombor tunggal dan sebagainya.

Nombor 6 adalah nombor sempurna yang pertama. Syaratnya, ia boleh dibahagikan sempurna dengan nombor-nombor 1, 2 dan 3 (6 bahagi 1= 6, 6 bahagi 2 = 3 dan 6 bahagi 3 = 2) tanpa berbaki, dan nombor 6 juga adalah hasil tambah bagi nombor-nombor 1, 2 dan 3! (1+2+3=6).

Manakala nombor 28 adalah nombor sempurna yang kedua. Ia boleh dibahagikan sempurna dengan nombor-nombor 1, 2, 4, 7 dan 14; dan apabila ditambahkan semua nombor tersebut (1+2+4+7+14=28) hasilnya kembali kepada nombor 28.

Menurut buku ini, orang Kristian juga percaya bahawa dunia ini dibina oleh Tuhan dalam masa 6 hari, dan bulan mengelilingi bumi dalam masa 28 hari.

Menurut St. Augustine: Six is a number perfect in itself, and not because God created all things in six days; rather that the inverse is true; God created all things in six days because this number is perfect. And it would remain perfect even if the work of the six days did not exist!

Yang pasti; dalam Al-Quran (Surah Hud; ayat 7):

"Dan Dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam (6) masa, sedang Arash-Nya berada di atas air...."

Surah al-Hadid; ayat 4:

"Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam (6) masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arash; Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya; dan apa yang diturunkan dari langit serta apa yang naik padanya. Dan Dia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada dan Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan".

Masya Allah!

No comments: