Thursday, November 15, 2007

Mengurus alam


Seringkali kita mendengar dan melihat bagaimana alam diurus dengan tidak sempurna. Akibatnya, kita juga yang merana. Manusia, sebagai Khalifah yang telah diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengurus alam ini, sebaliknya tidak sedikit yang cuai.

Saya telah menghadiri 2 hari seminar yang bertemakan Environmental Management for Sustainable Human Activities (boleh rujuk kepada tulisan saya di Catatan Kembara Jalanan.

Dan dari seminar ini, saya telah diberi 2 buah prosiding seminar yang sama yang telah dianjurkan pada tahun 2002 dan 2006 yang lepas:
  1. Sustainable Environment for Future Generation: Generating a Model for Better Community Living.
  2. Innovative Approaches Towards Better Living Environment

No comments: