Saturday, November 24, 2007

Artikel di Milenia Muslim

Alhamdulillah, artikel pertama saya terbit di dalam majalah Milenia Muslim keluaran Disember 2007. Saya menulis artikel yang bertajuk Manusia: Daya Penggerak Gelombang Membaca, yang akan menfokuskan kepada teori yang cuba saya ketengahkan mengenai bagaimana gelombang membaca dapat diwujudkan. Dapatkan ia dipasaran.

No comments: