Tuesday, December 25, 2007

Ke Perpustakaan Negara

Semalam menemani ayah ke Perpustakaan Negara. Menandatangani perjanjian jual-beli buku-buku ayah, yang telah disenaraipendekkan untuk dibeli oleh Perpustakaan Negara. Yang menariknya, ia adalah satu skim untuk membantu para penulis. Buku-buku yang dibeli akan dibayar terus kepada pengarang, 100% mengikut harga asal buku tersebut. Kemudiannya para pengarang perlu pula membayar 70% daripada jumlah tersebut kepada penerbit, dan 3o% adalah hak pengarang. Selalunya, royalti sesebuah buku tidak lebih daripada 12% sahaja. 30% adalah sejumlah wang yang agak lumayan kepada seseorang pengarang.

Di Perpustakaan Negara, berkesempatan bertemu kenalan dan guru lama. Faizal Tehrani, yang juga satu batch dengan saya semasa mengikuti Minggu Penulis Remaja 1994 yang lalu. Juga satu batch pengajian penulisan di bawah kelolaan Puan Zaharan Nawawi, juga saya temui di pertemuan itu. Bertemu juga dengan Arif, anak puan Ainon, yang juga kenalan bukuonline.org.

Inilah dunia kedua saya. Penulisan dan buku. Dan tentunya saya begitu senang dengannya.

No comments: