Saturday, August 28, 2010

Illuminations


Sedang baca Illuminations oleh Walter Benjamin. Sebuah buku lama, diterjemahkan dari bahasa German ke English.

Ia adalah sebuah buku koleksi tulisan Benjamin, yang banyak menulis mengenai hal-hal perbukuan, perpustakaan, falsafah dan kritikan.

No comments: