Thursday, September 2, 2010

Budaya Inovasi

Buku 'Budaya Inovasi' ini adalah himpunan (dan penulisan semula) Prof Zaini Ujang, yang pernah tersiar di Berita Harian.

Buku ini amat bermakna bagi saya kerana:

Pertamanya, penulisnya (Zaini Ujang) pernah menjadi jiran saya.

Keduanya, Zaini Ujang merupakan alumni UTM (begitu juga saya) yang kini menjadi NC UTM.

Ketiganya. Zaini Ujang menjadi idola saya ketika saya masih bergelar mahasiswa. Banyak tulisan beliau yang disiarkan di akhbar menjadi keratan-keratan yang disimpan rapi dalam fail bacaan.

Keempatnya. Tulisan Zaini Ujang yang berkisar mengenai alam sekitar dan pengurusannya amat rapat dengan minat dan kajian saya sekarang.

Malah, apabila selesai membaca buku ini, ada beberapa idea Prof yang dapat membantu saya menyiapkan disertasi PhD saya; misalnya Minda Lestari, Inovasi, Kreativiti. Ia dapat memberi ilham kepada saya untuk meneruskan perjuangan ideanya.

Walaupun buku ini merupakan himpunan rencana beliau yang pernah terbit di Berita Harian, namun uniknya buku ini adalah kerana setiap rencana itu dikemaskini dan dipanjanglebarkan penerangannya menerusi footnote.

No comments: