Wednesday, August 26, 2009

Buku terbaru ayah

Tahun ini, dua buku tulisan ayah diulang-cetak oleh DBP:
1. Murni: Cetakan ketujuh
2. Mizan: Cetakan kedua

Manakala tulisan terbaru ayah diantologikan bersama menerusi dua buah buku yang diterbitkan oleh UPENA:
1. Harga Sebuah Amanah: menerusi cerpen bertajuk Lelaki Tua di Dataran Marmar Masjidil Haram
2. Belum Terlewat: menerusi cerpen bertajuk Gerha Nihilis

No comments: